Witam!

Filolog z wykształcenia, a zatem miłośnik słowa. Pisanie przeróżnych tekstów (dotychczas na potrzeby własne lub też po prostu do „szuflady”) sprawia mi ogromną przyjemność. A to jest najważniejsze.

18 lutego 2014

Żyć chwilą?

 
źródło obrazka:http://rack.2.mshcdn.com/media/ZgkyMDEzLzA3LzA5LzVlL21vbWVudG9maGFwLmU0ZmQzLmpwZwpwCXRodW1iCTEyMDB4NjI3IwplCWpwZw/a79bb978/256/moment-of-happiness.jpg


Żyć chwilą – tutaj i teraz?
Nie zastanawiasz się nad tym nieraz...
Nieważne co wczoraj się zdarzyło?
Ważne, żeby jutro lepiej było?

Ktoś powie - " Czepiasz się. Naprawdę nie ma już lepszych tematów?! To wszystko jakieś takie wyniosłe   
i jakby oderwane od rzeczywistości." Może na swój sposób będzie miał trochę racji. Człowiek XXI wieku rzadko zastanawia się nad tym, jak wygląda jego życie. Zbędne okazują się wszelkie analizy, refleksje 
i rozmyślania. Zwyczajnie nie ma na to czasu... Ale czy rzeczywiście ten brak czasu jest głównym winowajcą? Może łatwiej jest tak po prostu żyć i nie zastanawiać się nad tym co nas otacza, jak postępujemy i co będzie dalej. Ilu wśród nas jest ludzi, którzy żyją z dnia na dzień i w pewnym momencie zdają sobie sprawę, że coś im umknęło w tym życiu, czegoś zabrakło...
Nie chodzi o to, żeby rozkładać na czynniki pierwsze każdą sytuację, wydarzenie naszego życia. Wystarczyłoby na moment zatrzymać się i popatrzeć czy zmierzamy w odpowiednim kierunku. Czy nie zagubiliśmy po drodze swoich zasad i wartości. Nie po to, żeby robić sobie wymówki i rozpamiętywać to co się wydarzyło, ale by wyciągać jakieś wnioski na przyszłość i stawać się lepszym. Stawać się człowiekiem 
w pełnym tego słowa znaczeniu. Filozofia życia rzymskiego poety Horacego wydawać by się mogło stoi 
w pewnej opozycji do tych słów.  Ale nic bardziej mylnego. Moim zdaniem można to wszystko doskonale pogodzić. Carpe diem - chwytaj dzień... Dokładnie tak powinniśmy żyć. Cieszyć się każdym przeżytym dniem, czerpać z niego całymi garściami. Nawet te najmniejsze, na pozór nic nie znaczące sytuacje mają duży wpływ na nasze dalsze życie. I właśnie. To, że ktoś myśli o przyszłości nie musi być wcale czymś złym. Umiar. To jedno słowo, ale jakże często najtrafniejsze. Dopóki przyszłość i przeszłość nie zatruwają nam "TUTAJ I TERAZ" wszystko jest na swoim miejscu. 

"Bo­wiem każde­go dnia wraz z dob­rodziej­stwa­mi słońca Bóg ob­darza nas chwilą, która jest w sta­nie zmienić to wszys­tko, co jest przyczyną naszych nie­szczęść. I każde­go dnia uda­jemy, że nie dos­trze­gamy tej chwi­li, że ona wca­le nie is­tnieje. Wma­wiamy so­bie z upo­rem, że dzień dzi­siej­szy po­dob­ny jest do wczo­raj­sze­go i do te­go, co ma do­piero na­dejść. Ale człowiek uważny na dzień, w którym żyje, bez tru­du od­kry­wa ma­giczną chwilę. Może być ona uk­ry­ta w tej po­ran­nej porze, kiedy przekręca­my klucz w zam­ku, w przes­trze­ni ciszy, która za­pada po wie­czerzy, w ty­siącach i jed­nej rzeczy, które wy­daja się nam ta­kie sa­me. Ten mo­ment is­tnieje nap­rawdę, to chwi­la, w której spływa na nas cała siła gwiazd i poz­wa­la nam czy­nić cu­da. Tyl­ko niekiedy szczęście by­wa da­rem, naj­częściej trze­ba o nie wal­czyć. Ma­giczna chwi­la dnia po­maga nam do­kony­wać zmian, spra­wia, iż rusza­my na poszu­kiwa­nie naszych marzeń. I choć przyj­dzie nam cier­pieć, choć po­jawią się trud­ności, to wszys­tko jest jed­nak ulot­ne i nie po­zos­ta­wi po so­bie śla­du, a z cza­sem będziemy mog­li spoj­rzeć wstecz z dumą i wiarą w nas samych. " (Paulo Coelho)

Żyj chwilą - tutaj i teraz,
Wspomnij na przeszłość i przyszłość nieraz.
 Niech nie przesłaniają ci one spojrzenia
Na "DZISIAJ" twego istnienia.


źródło video:http://www.youtube.com/watch?v=DWH6Sgic0fk

0 komentarze:

Prześlij komentarz